GEN.E - Srebreni partner EESTech Challenge Sarajevo 2019

GEN.E - Srebreni partner EESTech Challenge Sarajevo 2019

“General Engineering” d.o.o. Sarajevo (GEN.E) je mlada kompanija, osnovana 2010. godine od strane grupe iskusnih, inovativnih i motivisanih inžinjera.

GEN.E je nezavisna kompanija koja pruža usluge inžinjeringa u sektoru elektroenergetike, kao i u drugim granama industrije. GEN.E pruža usluge konsaltinga, inžinjeringa, puštanja u pogon i održavanja električnih mreža svih naponskih nivoa, kontrole sistema i SCADA, kao i industrijske aplikacije za komunalne usluge i privatne korisnike. Sa više od 50 uspješno završenih projekata koji uključuju nove instalacije, naknadne ugradnje i renoviranje, zadovoljstvo klijenata podiglo je samopouzdanje u GEN.E kada je u pitanju hvatanje u koštac sa zahtjevnim tehnologijama, rokovima i budžetskim ograničenjima.

Kompanija zapošljava tim iz širokog spektra zanimanja, većinom iz elektrotehnike, sa svježim idejama i vizijama koji su vođeni od strane iskusnih profesionalaca. Pored toga, GEN.E ima razvijenu mrežu sa vanjskim partnerskim kompanijama i pojedincima, sa kojima je sigurna u izvođenje i najsloženijih zadataka koji su im povjereni.

Misija kompanije GEN.E je pružanje vrhunske inžinjerske usluge kroz izgradnju odnosa s klijentima na osnovu stručnosti, odgovornosti i povjerenja.

Više informacija možete pronaći na web stranici kompanije.